Eetcafé de Kardinaal in Maastricht

Privacy - en cookiebeleid

Café de Kardinaal, gevestigd aan Ambyerstraat Zuid 201 6225AE Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Website:www.cafe-dekardinaal.nl
 • Adres:Ambyerstraat Zuid 201
 • Postcode:6225AE
 • Woonplaats:Maastricht
 • Telefoonnummer:+31 (0)433621180

 

Meneer Delnooz is de Functionaris Gegevensbescherming van ons bedrijf. Hij is te bereiken via info@cafe-dekardinaal.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ons bedrijf verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam (indien telefonisch doorgegeven)
 • Adresgegevens (indien telefonisch doorgegeven)
 • Telefoonnummer (indien telefonisch doorgegeven)
 • E-mailadres (indien telefonisch doorgegeven)
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Ons bedrijf analyseert je surfgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Ons bedrijf verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het e-mailadres van de Functionaris Gegevensbescherming, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ons bedrijf verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met je op te nemen voor zaalverhuur.
 • Om contact met je op te nemen met betrekking tot een reservering.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ons bedrijf neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons bedrijf) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Indien je wilt weten welke gegevens wij van je hebben bewaard kun je een email sturen naar het e-mailadres van de Functionaris Gegevensbescherming.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens 7 jaren Belastingdienst, Facturatie, Administratie
 • Personalia 7 jaren Belastingdienst, Facturatie, Administratie
 • Adres 7 jaren Belastingdienst, Facturatie, Administratie
 • Contractuele data 7 jaren Belastingdienst, Facturatie, Administratie, Marketing doeleinden
 • Analytische data 7 jaren Marketing doeleinden

Delen van persoonsgegevens met derden

Ons bedrijf verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ons bedrijf gebruikt alleen analytische cookies of vergelijkbare technieken om te zien hoe vaak onze website wordt bezocht en welke pagina worden bekeken. Daarnaast worden IP-adressen geanonimiseerd en zijn daardoor niet te herleiden van wie ze afkomen.

Cookie informatie

Statistische cookies helpen website-eigenaren te begrijpen hoe bezoekers omgaan met websites door informatie anoniem te verzamelen en te rapporteren.

_ga

EigenschapWaarde
Providercafe-dekardinaal.nl
TypeHTTP
Vervaldatum2 jaar
Doel OmschrijvingRegistreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische data te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
InitiatorScript tag, paginabron regelnummer 91
Bron Google Tagmanager
Data Verzonden NaarVerenigde Staten (adequaat)

_ga_#

EigenschapWaarde
Providercafe-dekardinaal.nl
TypeHTTP
Vervaldatum2 jaar
Doel OmschrijvingWordt gebruikt door Google Analytics om data te verzamelen over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals datums voor het eerste en meest recente bezoek.
InitiatorScript tag, paginabron regelnummer 91
Bron Google Tagmanager
Data Verzonden NaarVerenigde Staten (adequaat)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres van de Functionaris Gegevensbescherming.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Ons bedrijf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ons bedrijf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het e-mailadres van de Functionaris Gegevensbescherming.

Deze privacy verklaring is laatst gewijzigd op 13-10-2023.